Andělské energetické léčivé kartičky

Jedná se o zalaminované kartičky do fólie, o velikosti 58 x 97 mm. U každé jednotlivé kartičky je na spodní nebo boční straně (záleží jak je formát orientovaný) popis, k čemu daná kartička slouží, jaká energetická centra v lidském těle aktivuje nebo zklidňuje.

Obrázek na kartičce funguje jako silný energetický zářič, který můžete nosit u sebe, např. v peněžence, v dokladové knížce, v kapse a nebo si jej můžete položit třeba na noční stolek před usnutím a nechat andělský energetický obrázek na sebe působit.

Kartičky jsou zaktivovány pomocí andělských a archandělských energií, které prostupují do obrázků a dokážou měnit staré zaběhané a nefunkční struktury energií.

Je důležité nehodnotit obrázky po umělecké stránce, ale dovolit jim působit tam, kde mají a jak mají. V případě, že je někdo začne přehodnocovat po stránce umělecké, může svojí myšlenkou zastavit působení této jemné, léčivé andělské a tvořivé energie vložené do obrázku.

Vybírat kartičky by si měl každý podle toho, který obrázek ho nejvíce zaujme, takto si intuitivně zvolí to nejlepší, co skutečně potřebuje.

Léčivé kartičky

Cena za 1 ks - 100,- Kč
Nyní sleva 50%
Nově tedy cena za 1 ks - 50,- Kč
(+ poštovné dle sazebníku České pošty)Další podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkazu:
http://lecive-obrazy.blog.cz/1106/prodej-andelskych-energetickych-lecivych-karticek

V nabídce jsou následující andělské energetické léčivé kartičky:


01 - Anděl lásky
01 – Anděl lásky
Dodává do života energii nesobecké lásky, posiluje a harmonizuje energie 4. čakry – srdce. Učí člověka nesobeckému postoji k druhým.


02 - Sluneční anděl
02 – Sluneční anděl
Umocňuje a posiluje vitalitu člověka, posiluje 3. čakru v souladu se 4. čakrou - srdcem. Mírní zažívací problémy, dodává člověku elán a chuť do života.


03 – Andělské snění
03 – Andělské snění
Napomáhá celkovému zklidnění a uvolnění organismu, harmonizuje a posiluje energie 4. čakry - srdce, učí člověka lehkosti bytí v životě.


04 – Neznámé počátky 01
04 – Neznámé počátky 01
Umocňuje energii osobnosti člověka v souladu s univerzem, posiluje 5. čakru (osobnost), v souladu se 4. srdeční čakrou. Je nositelem silné ochranné energie archanděla Metatrona.


05 – Neznámé počátky 02
05 – Neznámé počátky 02
Pomáhá správnému rozhodování, aktivuje a posiluje 5. čakru a 6. čakru (třetí oko), rozvíjí osobnost člověka v souladu s jeho nitrem - 4. čakrou (srdcem).


06 – S nadějí
06 – S nadějí
Dodává naději a pozitivní energie do života, posiluje a harmonizuje energie 4. čakry - srdce. Učí člověka nesobecké univerzální lásce.


07 – Jeskyně poznání
07 – Jeskyně poznání
Má uklidňující vliv, posiluje a harmonizuje energie srdeční 4. čakry. Je velmi vhodný k meditaci a pro relaxaci. Učí člověka vnímat život více srdcem než-li rozumem.


08 – Rubínový anděl
08 – Rubínový anděl
Pomáhá harmonizovat energie v 1. a 2. čakře. Mírní menstruační bolesti a dodává člověku potřebnou základní životní energii.


09 – Měsíční skála
09 – Měsíční skála
Je vhodný pro aktivaci a posílení potlačené ženské energie. Umožňuje lepší pochopení ženské duše. Apeluje na vnitřní krásu duše ženy. Rozvíjí přirozenou ženskou intuici.


10 – Pohlcovač negativa
10 – Pohlcovač negativa
Pohlcuje veškeré negativní energie z okolí. Dodává člověku chuť do života, jiskru a pružnost v chování a jednání.


11 – Ke světlu
11 – Ke světlu
Harmonizuje energie 5. čakry, napomáhá otevření 6. čakry (třetího oka), rozvíjí správnou intuici. Zachycuje ochranné energie archanděla Michaela a archanděla Metatrona.


12 – Dobrá volba
12 – Dobrá volba
Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, pomáhá při bolestech hlavy, dobře působí proti migrénám. Učí člověka používat intuici, otevírá 6. čakru - třetí oko.


13 – Správný směr
13 – Správný směr
Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, pomáhá uzemnění a ukotvení osobnosti v životě. Učí člověka používat intuici, otevírá 6. čakru - třetí oko.


14 – Do nitra
14 – Do nitra
Harmonizuje energie srdeční 4. čakry, posiluje krevní oběh. Učí člověka koncentrovat energii do srdce, podporuje správné prociťování situace, uvědomování si pocitové oblasti v životě. Je velmi vhodný k celkové relaxaci a také k meditacím. Uklidňuje člověka ve stresové situaci. Dodává člověku chuť a jiskru do života.


15 – Barevné ladění
15 – Barevné ladění
Harmonizuje všechna energetická centra v lidském těle. Je vhodný také jako účelná dekorace pro harmonizaci prostoru, bytu nebo kanceláře.


16 – Anděl znovuzrození
16 – Anděl znovuzrození
Umocňuje energii osobnosti člověka, posiluje 5. čakru v souladu se srdcem. Učí člověka novému pohledu na svět a novému postoji k životu samotnému. Rozvíjí intuici.


17 – Vesmírné putování
17 – Vesmírné putování
Vesmírné putování Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, pomáhá otevření 6. čakry - třetího oka. Zachycuje ochranné energie archanděla Michaela a archanděla Metatrona.


18 – Cesta k sobě
18 – Cesta k sobě
Vede člověka k sebepoznání, pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, pomáhá otevření 6. čakry. Obsahuje silné ochranné energie archanděla Michaela.


19 – Harmonizace spodních čaker
19 – Harmonizace spodních čaker
Dodává energii do spodních čaker, harmonizuje energie 1., 2. a 3. čakry v souladu se 4.čakrou – srdcem. Je vhodný pro léčení ledvin a urologických problémů.


20 – Hadí síla
20 – Hadí síla
Je vhodný pro aktivaci a posílení energií v 1. a 2. čakře. Pomáhá člověku správně využívat, usměrňovat a rozvíjet základní energie v jeho životě.


21 – Andělé ženské osobnosti
21 – Andělé ženské osobnosti
Dodává energii a vitalitu, pomáhá pochopit duši ženy. Harmonizuje energie 3. čakry - solar plexu, významně také podporuje 5. čakru - osobnost, v souladu s energiemi 4. čakry - srdcem. Je vhodný zejména pro pochopení ženské stránky osobnosti, jak u žen, tak u mužů. Ukazuje cestu k nitru ženy, tedy cestu k ženské duši.


22 – Cesta za světlem (modrý)
22 – Cesta za světlem (modrý)
Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, otevírá 6. čakru - tzv. třetí oko, dále také rozvíjí správnou intuici v souladu se 4. čakrou - srdcem. Obraz zachycuje v sobě velmi silné ochranné energie mocných archandělů Michaela a Metatrona. Vyzařuje také léčivé energie archanděla Rafaela.
Další podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkazu:
http://lecive-obrazy.blog.cz/1106/prodej-andelskych-energetickych-lecivych-karticek